Pretraga
Euro
Sve Kategorije
  Opcije Close

  Reklamacije

  Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete.

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

  Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate.

  Reklamacija se podnosi slanjem reklamiranog proizvoda sa popunjenim reklamacionim listom (Reklamacioni list) kao i računom ili drugim dokazom o kupovini na adresu:
  Zyxter doo, Kraljevačkog bataljona 204, 34000 Kragujevac, 034/302626

  U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka podnošenja iste.

  U slučaju vraćanja robe kupcu, troškove vraćanja robe ne snosi Zyxter doo, već trošak pada na teret kupca.